برگزاری کلاس آموزشی - تبریز

برگزاری کلاس آموزشی - تبریز

گروه شرکت های خسرو مدیسا طب، به پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سالن همایش های بیمارستان امام رضا به برگزاری کلاس آموزشی با موضوع اقلام یکبارمصرف پرداخت . این سمینار یک روزه در تاریخ 24 مهرماه برگزار گردید . شرکت مدیساطب درمان به عنوان یکی از شرکت های زیر گروه پذیرای مدعوین محترم بوده است .