نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران-تبریز (مدیکال اکسپو)

نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران-تبریز (مدیکال اکسپو)

نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران-تبریز (مدیکال اکسپو) هر دو سال یکبار به عنوان بزرگترین رخداد در حوزه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، دارویی و حوزه سلامت در منطقه شمال غرب کشوردر حال برگزاری است.
ارتباط مستقیم با مشتریان و شناخت نیازهای آنان از جمله اهداف این نمایشگاه بود .
تاریخ برگزاری 30 مرداد الی 2 شهریور سال 1397
مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز