بیست و یکمین کنگره سراسری اپتومتری

بیست و یکمین کنگره سراسری اپتومتری

عنوان رویداد : بیست و یکمین کنگره سراسری اپتومتری
زمان : 24 الی 26 مرداد ماه 1397
محل برگزاری : سالن همایش های رازی