ایندایرکت شارژی مدل Omega 500

ایندایرکت شارژی مدل Omega 500

افتالموسکوپ غیر مستقیم با باتری قابل شارژ

تصاویر بیشتر

حرکت 100 آزادانه پزشک هنگام استفاده از افتالموسکوپ به دلیل عدم وجود کابل و سیم
قابلیت نمایش وضعیت شارژ باتری
قابلیت شارژ با ترانسفورمز دیواری
قابلیت کارکرد افتالموسکوپ در طول شارژ باتری
سیستم شارژ هوشمند – قابلیت تغییر از وضعیت عادی به وضعیت شارژ به صورت اتوماتیک
Mpack مطابقت با سیستم
زمان نوردهی با لامپ هالوژن 2 ساعت
زمان نور دهی با لامپ ال ایی دی 8 ساعت