بیست و هفتمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بیست و هفتمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عنوان رویداد :
بیست و هفتمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

با همکاری انجمن چشم پزشکی آذربایجان شرقی
مکان برگزاری: تبریز – هتل ائل گلی ( پارس )
زمان برگزاری : 26 الی 28 تیر ماه 1398
شرکت مدیسا طب درمان مانند سالهای گذشته حضور فعالی در این کنگره داشت . از نقاط قوت این کنگره حضور اساتید برجسته ی چشم پزشکی میباشد