بیست و هفتمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیست و هفتمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عنوان رویداد :
بیست و هفتمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
موضوع: تازه های جراحی رفرکتیو
برگزارکنندگان: گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مکان برگزاری: شیراز – هتل شیراز
زمان برگزاری : 22 الی 24 خرداد ماه 1398
شرکت مدیسا طب درمان مانند سالهای گذشته حضور فعالی در این کنگره داشت . از نقاط قوت این کنگره حضور اساتید برجسته ی چشم پزشکی میباشد