دپارتمانها

  • دپارتمان تشخیصی

    دپارتمان تشخیصی

    شامل انواع ست های تشخیصی و معاینه هاین از آلمان وانواع یونیت و صندلی از کمپانی مگا مدیکال کره میباشد .

  • دپارتمان چشمی

    دپارتمان چشمی

    این دپارتمان شامل انواع ابزار جراحی PMS آلمان ، انواع لیزر های چشم پزشکی از کمپانی meridian سوییس ، انواع دستگاه های معاینه چشمی از کمپانی shin-nippon ژاپن ،شامل انواع ست های معاینه تشخیصی از کمپانی heine آلمان و انواع یونیت های چشم پزشکی از کمپانی fiso ایتالیا میباشد .